Een Business Partner met focus op resultaat.

Vanuit jarenlange directie-ervaring kan In2Mediair voor ondernemers fungeren als een ‘critical sparring partner’. Maar ook als krachtig adviseur bij het vaststellen van doelen, het ontwikkelen van een visie en het (gezamenlijk) opstellen van een effectief plan van aanpak.

Een externe blik op strategisch niveau voorkomt tunnelvisie en zorgt soms voor verassende uitkomsten. In2mediair laat organisaties weer die stip op de horizon zien en zet ambities om in concrete doelstellingen en haalbare resultaten.

Vanuit een zelfontwikkeld managementmodel ervaar jij hoe je organisatie functioneert. Welke impact heeft een grote verandering op je bedrijf? En waar is aanpassing noodzakelijk?

In drie trappen (directie – management – medewerkers) worden tijdens inspiratiesessies behoeften geïnventariseerd. Door deze te verbinden ontstaat een gedeelde visie. Daarmee kan iedereen gezamenlijk aan de slag.

Voor MKB en Franchisenemers is er een ‘light’ model ontwikkeld. Hierbij wordt vanuit een heldere visie een concreet plan gevormd. Ideeën en innovatie komen uit de organisatie zelf en creëren daarom commitment.

Medewerkers zijn de belangrijkste schakel en daarom is het van groot belang dat zij actief participeren. Een veranderingsproces waarbij niemand gefrustreerd raakt gaat hierbij helpen.

Als In2mediair vertrekt ligt er een strategisch beleidsplan, een smart geformuleerd uitvoeringsplan, wordt er project- en planmatig gewerkt en is de kennis in de organisatie verankerd. Alles is geregeld waardoor jij als bedrijf zelfstandig verder kan.

In2Mediair helpt je van visie naar resultaat!

#bedrijfsadviseur #in2mediair #visie #businesspartner #focus

Home Blogs Een Business Partner met focus op resultaat.